Spastisitede Botulinum Toksin Enjeksiyonları ve COVID-19 Genel Önlemler

 • Fiziksel ve sosyal mesafeyi korumak için hasta kabulünde sistemli bir randevu düzeni oluşturulması
 • Temasların önüne geçmek için hastaların kabulü öncesinde COVID-19 açısından semptomlarının sorgulandığı ve ateş düzeyinin ölçüldüğü bir triyajın yapılması
 • Hastadan COVID-19 ile ilgili onam alınması
 • Hastanın (ve yakınının) maskeli olarak odaya kabulu
 • Geniş ve ferah muayene odalarında, kalabalığı azaltmak için muayenelerin mümkünse hasta yakını olmadan yapılması,
 • Transfer ve muayene sırasında hastanın ve sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanları kullanması
 • Muayene masası üzerinde tek kullanımlık örtüler kullanılması,
 • Hastaya temasın minimale indirilerek işlemlerin tamamlanması, 
 • Muayene öncesi ve sonrasında el hijyeninin sağlanması, 
 • Hasta aralarında odanın en az 5 dakika havalandırılması,
 • Hasta aralarında odanın ve kullanılan aletlerin, malzemelerin dezenfeksiyonunun sağlanması
 • Uygulama sırasında hastanın yüzü ile uygulayıcının yüzünün karşı karşıya olmamasına dikkat edilmesi

Botulinum Toksin Enjeksiyonları ve COVID-19 KKE Kullanımı

Maske - Siperlik

 • Sağlık personelinin maskesi her zaman takılı olmalı 
 • Maskeyi takmadan önce ve taktıktan sonra eller dezenfekte edilmeli 
 • İşlem sırasında yüze siperlik takılması 

Eldiven

 • Her hastada eldiven değiştirilmeli
 • Eldiven giyilmeden önce eller dezenfekte edilmeli ( ya da yıkanmalı) 
 • Odayı terkederken eldivenler çıkarılmalı, tıbbi atığa atılmalı
 • Eldivenle asla yüzünüze dokunmayınız!

Forma ve Saçlar

 • Kıyafetleriniz gün sonunda yıkanabilir özellikte olmalı, mümkünse kişisel cerrahi forma giyilmesi önerilir
 • İşlem sırasında disposabl lacivert önlük giyerek hastayla olan teması azaltabilirsiniz
 • Uzun saçların toplanması ya da bone takılması kontaminasyonu azaltacaktır 

Sonuç olarak; Hastalarla direkt temas halinde olacak olan sağlık çalışanlarının mutlaka cerrahi maske, önlük, gözlük, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanları kullanması 

Muayene ve uygulamanın mümkün olduğunca az temasla ve en kısa sürede yapılması

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) Nörotoksin Derneği’ne ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. Dernek, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.